M&ME (Inżynieria Mechaniki i Procesów Wytwórczych)

INŻYNIERIA MECHANIKI I PROCESÓW WYTWÓRCZYCH

Specjaliści invenio posiadają duże doświadczenie związane z zagadnieniami dotyczącymi projektowania, eksploatacji oraz konstruowania maszyn.

invenio sp. z o.o.
ul. Montażowa 3B, 43-300 Bielsko-Biała, Polska
Dyrektor Techniczny Jerzy Mydlarz
jmydlarz@invenio.pl

DOSKONALENIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

invenio posiada ogromne doświadczenie w opracowywaniu przyrządów i uchwytów niezbędnych w procesach wytwarzania i montażu. Dzięki naszemu wsparciu Klient jest w stanie udoskonalić techniki i procesy produkcyjne.

Znajdujemy rozwiązania

Wiemy jakie pytania zadawać w celu zrozumienia, jakie zasoby i czynności są potrzebne do udoskonalenia procesów, co przekłada się na zwiększenie wartości pracy firmy dzięki usunięciu wad produkcyjnych, optymalizcji procesów i minimalizacji kosztów. Obszary naszej działalności to:

Skracanie czasów cykli produkcyjnych
Wzrost zdolności procesu Cpk
Szybkie przezbrojenia w oparciu o filozofię SMED
Wprowadzanie zapobiegania błędom Poka-Yoka
Zmiany konfiguracji linii produkcyjnych
Analizy ergonomiczności i jej poprawa
Narzędzia i przyrządy specjalne

DORADZTWO TECHNICZNE DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Zespoły ekspertów invenio opracowują raporty dla instytucji finansowych w celu zweryfikowania technicznych aspektów projektu kredytobiorcy oraz przeprowadzenia analizy ryzyka projektów inwestycyjnych.

Nasze ekspertyzy zapewniają kompletny pakiet informacji, sprawdzenie zgodności planów z odpowiednimi normami i rozwiązaniami dając gwarancję bezpieczeństwa i przejrzyste propozycje rozwiązań.

PRZYRZĄDY POMIAROWE I SPRAWDZIANY

Oprócz typowego i specjalnego oprzyrządowania produkcyjnego invenio projektuje narzędzia pomiarowe specjalne.

Przykład: Stół pomiarowy do pomiaru elementów o długości do 3025 mm z dokładnością do 0,01 mm. Wraz ze stołem dostarczono klientowi wzorzec do okresowej kalibracji układu pomiarowego.

SPECJALNE UKŁADY NAPĘDOWE

Zakres oferty:

  • Projektowanie i wykonawstwo przekładni zębatych

  • Wykonawstwo kół zębatych wszystkich typów

  • Odtwarzanie kół zębatych dla potrzeb remontowych

  • Konsultacje w zakresie inżynierii przenoszenia mocy

STANOWISKA MONTAŻOWE

invenio opracowuje konstrukcje stanowisk montażowych do produkcji mało- i wielkoseryjnej, w szczególności dla przemysłu samochodowego. Są one zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii i „Lean Manufacturing”.

Sprawdzian możliwości

Dodatkowo oprócz stanowisk do montażu, oferujemy urządzenia kontrolne i pomiarowe. Ich zadaniem jest sprawdzanie istotnych funkcji lub geometrii produktu lub komponentu.

Rozwiązywanie problemów

Oprócz usług czysto konstrukcyjnych zajmujemy się również w/w zakresie produkcją maszyn i urządzeń w oparciu o obce narzędziownie. Ponadto świadczymy usługi konsultingowe z zakresu organizacji produkcji i miejsca pracy.

Dzięki naszemu wsparciu przedsiębiorstwa lepiej gospodarują swoimi zasobami, zyskując lepszą efektywność i redukując liczbę problemów występujących w procesie produkcji.