Laboratorium

invenio Sp. z o.o.
ul. Montażowa 3B, 43-300 Bielsko-Biała, Polska
tel.: +48 662 083 174
Kierownik Laboratorium Artur Laszczak
alaszczak@invenio.pl

Laboratorium Pomiaro

Wykonujemy pomiary geometrii dostarczonych detali oraz pomiary odchyłek kształtu i położenia w oparciu o model CAD. Oferujemy usługi inżynierii odwrotnej (reverse engineering) dla wszelkich wyrobów w szczególności części maszyn.

Dokumentacja techniczna CAD

Realizujemy pomiary potrzebne do odtworzenia brakującej dokumentacji technicznej CAD 2D i 3D. Dzięki naszym pomiarom tworzymy trójwymiarowe środowisko CAD potrzebne do dalszych prac projektowych. Np. przy remontach i modernizacji maszyn oraz urządzeń.

Nasze usługi realizujemy ramieniem pomiarowym FARO EDGE o zasięgu 2,7 m. Dysponujemy najwyższej klasy oprogramowaniem inspekcyjnym Metrolog XG oraz bogatym pakietem oprogramowania CAD 2D/3D i narzędzi pomocniczych.

Nasi inżynierowie w oparciu o posiadaną wiedzę, sprzęt oraz oprogramowanie gwarantują najwyższą jakość oraz profesjonalizm w realizacji powierzonych nam zadań.

Merytoryczne wsparcie

W oparciu o bogatą wiedzę inżynierską oraz doświadczenie zdobyte w przemyśle oferujemy usługi wzorcowania narzędzi pomiarowych. Wzorcujemy narzędzia do pomiarów długości przy użyciu wzorców renomowanych producentów.

Wszystko pod kontrolą

Większość elektronarzędzi musi być poddawana badaniom zarówno okresowym, jak i bieżącym. O ile badania bieżące są proste i krótkie i nie wymagają specjalistycznych urządzeń, to badania okresowe obejmują już szereg skomplikowanych operacji z użyciem specjalistycznego sprzętu.

Wykonamy pełny zakres kontrolny:

Test wstępny, oględziny badanego urządzenia
Pomiar rezystancji przewodu uziemienia (PE) prądem
200 mA oraz 10A lub 25A
Badanie rezystancji izolacji (100V, 250V, 500V)
Pomiar prądu upływu
Pomiar mocy
Test przewodów IEC, przedłużaczy.

Termowizja

Kamery termowizyjne to niezbędne narzędzie diagnostyczne Twojej firmy. Najlepsze wsparcie dla elektryków, działów utrzymania ruchu jak i działów BHP. Termowizja pozwala dostrzec problem szybciej i dużo wcześniej w sposób, którego nie zapewnia żadna inna technologia.

Wyższy poziom diagnostyki

Możemy dla Ciebie przeprowadzić szybką kontrolę urządzeń i wykonać pomiary temperatur z bezpiecznej odległości. Invenio przygotuje raport z przeglądu maszyn, dzięki któremu skróci się czas ich konserwacji podczas przerw produkcyjnych.

Kamera termowizyjna to nowoczesne narzędzie, które potrafi dostrzec nadchodzące problemy, zanim ktoś dozna obrażeń ciała, wystąpi awaria czy strata energii. Gwarantują bezpieczeństwo oraz przeprowadzenie szybkich i skutecznych prac diagnostycznych na zaawansowanym poziomie.

Nowoczesne rozwiązania

Invenio wykorzystując najnowszą technologię jest w stanie przeprowadzić przegląd termowizją podczas pracy maszyn, tak aby nie zatrzymywać żadnych procesów produkcyjnych. Termowizja pozwala zaplanować przegląd i naprawy maszyn na kilka miesięcy w przód.

FLIR E50 pracuje na rozdzielczości obrazu termowizyjnego – 240×180 px, dzięki czemu mamy dokładny obraz badanego obiektu/urządzenia
Posiada wysoką czułość termiczną – 0,05⁰C
Możliwość pracy w temperaturze od -20⁰C nawet do 650⁰C
Szczegółowy raport końcowy
Pomiary kamerą FLIR 50 są dwuwymiarowe, dają doskonały przegląd obiektu
Pomiar wykonywany/skanowany jest w czasie rzeczywistym, a raport z rozkładem temperatur i ich wartości znane są natychmiast

SPECJALISTYCZNE STANOWISKA ROBOCZE

Dla naszych klientów wytwarzamy specjalistyczne stanowiska robocze z uwzględnieniem indywidualnych wymagań. Nasza oferta obejmuje również wózki, platformy pod palety oraz wyposażenie pomocnicze dla produkcji, dopasowane do specyficznych potrzeb.

Przemyślane rozwiązania

Stanowiska budujemy wg projektu klienta lub na podstawie naszego opracowania. Wykorzystujemy najlepszej jakości komponenty spełniające wymogi bezpieczeństwa i zapewniające wysoką trwałość naszych produktów.

Nasze realizacje wspierają utrzymanie zasad 5S oraz „Lean” (poprzez optymalne dopasowanie do potrzeb wykonywanych na nich prac). Dzięki racjonalnym, merytorycznym działaniom dopasowanym do potrzeb Klienta, jesteśmy w stanie budować efektywne i bezpieczne stanowiska pracy.

PROJEKTOWANIE CAD

USŁUGI KONSTRUKCYJNE W SIEDZIBIE KLIENTA

INVENIO wspiera swoich klientów przez oddelegowanie konstruktorów do prac w siedzibie klienta. Zakres prac obejmuje głównie oprzyrządowanie produkcyjne lub zmiany produktu. Jeśli zachodzi taka potrzeba jest związany z pracami rozwojowymi. Konstruktor oddelegowywany zostaje wraz ze stacją CAD i uzgodnionym z klientem rodzajem oprogramowania. Korzystając z indywidualnych ustaleń invenio dobiera pracownika o odpowiednich kwalifikacjach do danego projektu.

STANOWISKA BADAWCZE

Stanowiska badawcze są projektowane głównie dla świata nauki. Umożliwiają one badanie zjawisk związanych ze zużyciem części maszyn. Są to każdorazowo urządzenia specjalistyczne, projektowane na potrzeby instytutów badawczych i wyższych uczelni technicznych.

Uznane metody

Nasze doświadczenie i skuteczność proponowanych przez nas rozwiązań zostało docenione przez specjalistów: stanowisko do badania pod obciążeniem kół zębatych stożkowych (zaprojektowane dla Instytutu Technologii i Eksploatacji – Państwowego Instytutu badawczego w Radomiu), zaprezentowaliśmy między innymi w Moskwie w 2013 roku na Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii Archimedes, gdzie zdobyło złoty medal.

PRZEKŁADNIE ZĘBATE – KONSULTACJE I PROJEKTOWANIE

Wykorzystując rozległe doświadczenie zawodowe swoich pracowników, invenio udziela konsultacji i wykonuje projekty w zakresie szeroko rozumianej inżynierii przenoszenia mocy – w szczególności w obszarze przekładni zębatych wszystkich typów. Dotyczy to zarówno zagadnień konstrukcyjnych jak i technologicznych.

SPRAWDZIANY I PRZYRZĄDY PRODUKCYJNE

Jedną ze specjalności invenio jest projektowanie sprawdzianów i przyrządów produkcyjnych. Mamy na swoim koncie kilkaset (ponad 400) zrealizowanych projektów w tym obszarze. Są to sprawdziany typu dobre/niedobre umożliwiające szybką ocenę własności geometrycznych produktu. Dzięki sporemu doświadczeniu gwarantujemy sprawny przebieg prac oraz wysoki poziom wnikliwości opracowywanych analiz.