Kontrola i naprawa

USŁUGI 100% KONTROLI jakości dostaw I NAPRAWY

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne są procesy dostarczania części czy kontroli procesów. Korzystając z naszych usług, klient ma pewność, że mechanizmy niezbędne do sprawnego funkcjonowania produkcji otoczono odpowiednią opieką. Gwarantuje to spokój i bezpieczeństwo (co pozwala Klientowi na oszczędności oraz zyskanie czasu potrzebnego do poprawy działań i wskaźników przedsiębiorstwa).

Usługi 100% kontroli i/lub naprawy:

 • gdy dostawca dostarczy części niezgodne

 • gdy Klient wymaga działań natychmiastowych w postaci zabezpieczenia wysyłki części w związku z reklamacją

 • gdy proces produkcji jest niestabilny i wymaga aby części zostały w 100% sprawdzone w celu zabezpieczenia Klienta w części dobre

 • gdy uruchamiany jest nowy proces produkcji, który wymaga dodatkowej kontroli

 • gdy brakuje operatorów i kontrolerów w procesie

Nasze usługi mogą być zintegrowane:

 • z kontrolą jakości dostaw i ich odbiorem od dostawcy

 • z każdym etapem procesu produkcji

Nasze działania cechuje:

 • minimalny czas reakcji

 • duża elastyczność i dopasowanie do wymagań Klienta

 • jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę

 • mamy doświadczonych inspektorów oraz inżynierów

 • nasz zespół jest zorientowany na jakość

 • korzystamy z wiedzy i doświadczenia naszego działu inżynieryjnego

 • często opracowujemy metodologię kontroli i/lub naprawy oraz projektujemy i wykonujemy sprawdziany

 • staramy się aby metody kontroli i/lub naprawy były proste i skuteczne

 • posiadamy na wyposażeniu wiele narzędzi kontrolno – pomiarowych, do używania których mamy odpowiednio wyszkolony zespół pracowników

PROCEDURY CSL, GP-12

Controlled Shipping to proces, który jest wymagany do niezwłocznego wprowadzenia w momencie wykrycia przez dostawcę niezgodnych części u klienta.

Zakłada on wdrożenie 100% dodatkowej kontroli części. Zarówno poza procesem produkcyjnym, jak i na jego końcu. Ma na celu wyszukanie złych części na podstawie dołączonej instrukcji.

Controlled Shipping jest procesem dającym korzyści zarówno klientom, jak i dostawcom. Klient ma możliwość niezwłocznego zabezpieczenia się przed otrzymaniem kolejnych niezgodnych części, z kolei dostawca zyskuje czas, w którym może znaleźć przyczyny źródłowe i wdrożyć akcje korygujące.

Controlled Shipping – 100% kontroli jakości

Controlled Shipping każdorazowo poddaje kontroli 100% części. Jest zatwierdzany poprzez odpowiednie znakowanie części (np. etykieta lub zielona kropka). Kontrola w ramach Controlled Shipping może odbywać się za pomocą narzędzi kontrolno-pomiarowych lub kontroli wzrokowej.

Dopasowane procedury

Klient określa kryteria wyjściowe w momencie, w którym nakłada na dostawcę procedury Controlled Shipping. Kryterium wyjściowym może stać się np.: szkolenie QSB/LEP/PFMEA lub pozytywny wynik audytu przeprowadzonego przez klienta u dostawcy.

Proces Controlled Shipping dzieli się na dwa warianty:

Controlled Shipping Level 1

W celu zabezpieczenia klienta przed otrzymaniem niezgodnych części, dostawca za pomocą swoich pracowników przeprowadza kontrolę części na podstawie instrukcji zatwierdzonej wcześniej przez klienta.

Controlled Shipping Level 2

Jeżeli wprowadzenie kontroli CSL1 u dostawcy części nie przynosi zamierzonego efektu – klient nadal otrzymuje części złe, wprowadzony zostaje CSL2. Oznacza to, że weryfikacja części w ramach CSL1 była prowadzona niefachowo lub niezgodnie z instrukcją. W ramach CSL2 weryfikacja części jest prowadzona przez firmę zewnętrzną, poza linią produkcyjną.

Koszt takiej usługi jest bardzo duży i zazwyczaj pokrywany w całości przez dostawcę. Klient może dać do wyboru dostawcy kilka firm. Zazwyczaj są to firmy certyfikowane przez niego (do świadczenia w jego imieniu usługi w ramach CSL2). Może się zdarzyć, że weryfikacja części CSL2 jest prowadzona w magazynie klienta.

W momencie wdrożenia kontroli CSL2 kontrola CSL1 jest prowadzona w tym samym czasie.

Kryteria wyjściowe w procesie CSL2

Są narzucone przez klienta analogicznie jak w CSL1, ale z tą różnicą, że dodatkowo klient może określić czas trwania weryfikacji części, np.: 30 dni kontroli bez ubytku. Jeżeli w kolejnych 30-stu dniach weryfikacji części w ramach CSL2 firma zewnętrzna nie wyselekcjonuje ani jednej części NOK, to weryfikacja części może zostać wstrzymana (jeżeli zostały spełnione dodatkowe wymagania określone przez klienta).

Jeżeli natomiast w 29-tym dniu weryfikacji części firma zewnętrzna odnajdzie części NOK i ta część zostanie wykazana przez klienta, to okres dni bez ubytku zeruje się. Weryfikacja części odbywa się przez następne 30 dni bez ubytku.

Długotrwały czas trwania procedury CSL2 może stać się sygnałem dla klienta, że dostawca nie jest w stanie wprowadzić należytej kontroli jakości w procesach (lub dokonać poprawy tego procesu). W takiej sytuacji klient bardzo często postanawia o wprowadzeniu procedury New Business Hold (New Businees On Hold). W ostateczności – o przeniesieniu części produkcji do innego dostawcy.

USŁUGI IN-CLIENT

Chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem pozwalając Klientom zrozumieć, jak rozwiązywać problemy wpływające na efektywność przedsiębiorstwa. Przegląd metod i technik oceny efektywności procesu produkcyjnego. Połączony z odpowiednią analizą pozwalają przygotować wytyczne, dzięki którym Klient otrzyma informacje umożliwiające usprawnienie działań i skuteczne rozwiązanie problemów przedsiębiorstwa.

Typowymi konsultacjami są:

 • pomoc w rozwiązywaniu problemów jakościowych

 • doradztwo

 • ocena pakietu PPAP

Typowymi usługami In-Client są:

 • konsultacje
 • audity

 • warsztaty

 • bezpośrednia pomoc w projekcie

 • delegowanie inżyniera QD do Klienta

Pomoc w każdej chwili

Kontrole i/lub naprawy na naszym magazynie możemy świadczyć 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w trybie 3 zmianowym. Na każdej zmianie obecny jest Lider, który na bieżąco informuje Klientów o przebiegu realizacji usługi oraz jej rezultacie.

Dysponujemy własnym samochodem dostawczym do transportu części.